Hà Nội – Tuyển giáo viên Tiếng Anh

Trung tâm anh ngữ UNIVER hiện đang cần tuyển giáo viên Tiếng Anh dạy một trong các phần: Ngữ Pháp, Phát âm, Giao tiếp cho đối tượng học sinh, sinh viên cấp độ sơ cấp và trung cấp tại cả 2 cơ sở Minh Khai, Hai Bà Trưng và Trần Phú, Hà Đông.

Ưu cầu: Đã tốt nghiệp đại học và có kinh nghiệm giảng dạy.

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian giảng dạy: Chủ yếu từ 18h đến 19h30 và 19h45 đến 21h15.
Ứng viên nào quan tâm xin vui lòng gửi CV về email: recruitment@univer.vn . Tiêu đề ghi rõ ứng tuyển tại cơ sở nào. CV bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

Để biết thêm chi tiết, ứng viên có thể truy cập website của trung tâm: www.univer.vn

Chúng tôi rất mong có thể làm việc cùng các bạn!

Reported for soliciting?

Translation: "UNIVER English Center is currently recruiting English teachers teach one of these sections: Grammar , Pronunciation , Communication for pupils and students of primary and secondary levels in both 2 base levels Minh Khai , Hai Ba Trung and Tran Phu Street, Ha Dong .

Pros bridge : Graduated from college and have teaching experience .

Salary: Negotiable

Time teaching: 18h to 19h30 Mainly from 19h45 to 21h15 and .
Interested candidates please send CV to email : recruitment@univer.vn . The title clearly does apply at the facility . CV in English or Vietnamese .

For further details, candidates can visit the center’s website : www.univer.vn

We are anxious to work with you !"