[OFF]: Goonettes Invitational Tier 1

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 8:00 8:26 8:28 Live Picking (910)
Stryker 8:02 8:24 8:30 Live Picking (548)
Max_Boord 8:04 8:22 8:32 Live Picking (6616)
CBrosch0 8:06 8:20 8:34 Live Picking (6078)
Akod 8:08 8:18 8:36 Live Picking (33)
Golfer4646 8:10 8:16 8:38 Live Picking (6914)
Darre 8:12 8:14 8:40 Live Picking (6618)
Available Teams
33 548 815 862 910 1023 1250
1481 2137 2620 2834 3175 3538 3604
3655 3707 4390 4680 5050 5498 6078
6616 6618 6914 - - - -
-
@miklast is up T1 at Goonettes Invitational

3538

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 3538 8:26 8:28 Live Picking (910)
Stryker 8:02 8:24 8:30 Live Picking (548)
Max_Boord 8:04 8:22 8:32 Live Picking (6616)
CBrosch0 8:06 8:20 8:34 Live Picking (6078)
Akod 8:08 8:18 8:36 Live Picking (33)
Golfer4646 8:10 8:16 8:38 Live Picking (6914)
Darre 8:12 8:14 8:40 Live Picking (6618)
Available Teams
33 548 815 862 910 1023 1250
1481 2137 2620 2834 3175 3604 3655
3707 4390 4680 5050 5498 6078 6616
6618 6914 - - - - -
-
@Connor_H is up T1 at Goonettes Invitational

³³

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 3538 8:26 8:28 Live Picking (910)
Stryker 33 8:24 8:30 Live Picking (548)
Max_Boord 8:04 8:22 8:32 Live Picking (6616)
CBrosch0 8:06 8:20 8:34 Live Picking (6078)
Akod 8:08 8:18 8:36 Live Picking (6914)
Golfer4646 8:10 8:16 8:38 List (6618)
Darre 8:12 8:14 8:40 Live Picking (1023)
Available Teams
548 815 862 910 1023 1250 1481
2137 2620 2834 3175 3604 3655 3707
4390 4680 5050 5498 6078 6616 6618
6914 - - - - - -
-
@Max_Boord is up T1 at Goonettes Invitational

what is this minecraft baby bees?

2 Likes

3707

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 3538 8:26 8:28 Live Picking (910)
Stryker 33 8:24 8:30 Live Picking (548)
Max_Boord 3707 8:22 8:32 List (6616)
CBrosch0 8:06 8:20 8:34 Live Picking (6078)
Akod 8:08 8:18 8:36 Live Picking (6914)
Golfer4646 8:10 8:16 8:38 List (6618)
Darre 8:12 8:14 8:40 Live Picking (1023)
Available Teams
548 815 862 910 1023 1250 1481
2137 2620 2834 3175 3604 3655 4390
4680 5050 5498 6078 6616 6618 6914
-
@CBrosch0 is up T1 at Goonettes Invitational

5050

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 3538 8:26 8:28 Live Picking (910)
Stryker 33 8:24 8:30 Live Picking (548)
Max_Boord 3707 8:22 8:32 List (6616)
CBrosch0 5050 8:20 8:34 Live Picking (6078)
Akod 8:08 8:18 8:36 Live Picking (6914)
Golfer4646 8:10 8:16 8:38 List (6618)
Darre 8:12 8:14 8:40 Live Picking (1023)
Available Teams
548 815 862 910 1023 1250 1481
2137 2620 2834 3175 3604 3655 4390
4680 5498 6078 6616 6618 6914 -
-
@Akod is up T1 at Goonettes Invitational
1 Like

910

1 Like
Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 3538 8:26 8:28 Live Picking (548)
Stryker 33 8:24 8:30 Live Picking (6616)
Max_Boord 3707 8:22 8:32 List (6078)
CBrosch0 5050 8:20 8:34 Live Picking (6914)
Akod 910 8:18 8:36 Live Picking (6618)
Golfer4646 1023 8:16 8:38 List (3175)
Darre 8:12 8:14 8:40 Live Picking (862)
Available Teams
548 815 862 1250 1481 2137 2620
2834 3175 3604 3655 4390 4680 5498
6078 6616 6618 6914 - - -
-
@Darre is up T1 at Goonettes Invitational
1 Like

3604, 2834

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 3538 8:26 8:28 Live Picking (6616)
Stryker 33 8:24 8:30 Live Picking (6078)
Max_Boord 3707 8:22 8:32 List (6914)
CBrosch0 5050 8:20 8:34 Live Picking (6618)
Akod 910 8:18 8:36 Live Picking (3175)
Golfer4646 1023 548 8:38 List (862)
Darre 3604 2834 8:40 Live Picking (2620)
Available Teams
815 862 1250 1481 2137 2620 3175
3655 4390 4680 5498 6078 6616 6618
6914 - - - - - -
-
@Akod is up T1 at Goonettes Invitational

862

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 3538 8:26 8:28 Live Picking (6616)
Stryker 33 8:24 8:30 Live Picking (6078)
Max_Boord 3707 8:22 8:32 List (6914)
CBrosch0 5050 8:20 8:34 Live Picking (6618)
Akod 910 862 8:36 Live Picking (3175)
Golfer4646 1023 548 8:38 List (2620)
Darre 3604 2834 8:40 Live Picking (2137)
Available Teams
815 1250 1481 2137 2620 3175 3655
4390 4680 5498 6078 6616 6618 6914
-
@CBrosch0 is up T1 at Goonettes Invitational

1481

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 3538 8:26 8:28 Live Picking (6616)
Stryker 33 8:24 8:30 Live Picking (6078)
Max_Boord 3707 2137 8:32 List (6914)
CBrosch0 5050 1481 8:34 Live Picking (6618)
Akod 910 862 8:36 Live Picking (3175)
Golfer4646 1023 548 8:38 List (2620)
Darre 3604 2834 8:40 Live Picking (4390)
Available Teams
815 1250 2620 3175 3655 4390 4680
5498 6078 6616 6618 6914 - -
-
@Connor_H is up T1 at Goonettes Invitational

3655

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
miklast 3538 8:26 8:28 Live Picking (6616)
Stryker 33 3655 8:30 Live Picking (6078)
Max_Boord 3707 2137 8:32 List (6914)
CBrosch0 5050 1481 8:34 Live Picking (6618)
Akod 910 862 8:36 Live Picking (3175)
Golfer4646 1023 548 8:38 List (2620)
Darre 3604 2834 8:40 Live Picking (4390)
Available Teams
815 1250 2620 3175 4390 4680 5498
6078 6616 6618 6914 - - -
-
@miklast is up T1 at Goonettes Invitational