pic: Newton/Einstein Champs! 294, 67 and 177The Newton alliance celebrates their victory!