pic: Team 70 at Kettering

,

8735e9d8064166637e098ee5995536d3_l.jpg

Josh is all smiles!